Kontrol og vedligehold

Vi tilbyder serviceaftaler der sikrer den nødvendige kontrol og vedligeholdelse af bygningens passive brandtætninger en gang årligt.

Kontrol og vedligehold af passiv brandsikring

Der sker jævnligt skader på den passive brandsikring. Det kan være revner, huller efter gennembrydninger, skader fra maskiner m.m.

Fyns Brandsikring tilbyder serviceaftaler der sikrer den nødvendige kontrol og vedligeholdelse af bygningens passive brandtætninger en gang årligt. Vi udfører derefter en tilstandsrapport samt et tilbud på eventuelle reparationer og udskiftninger.

Gældende lovgivning kræver at bygningers passive brandsikring skal efterses mindst en gang årligt og evt. skader skal udbedres. Det fremgår af BR18, §137, at drift, kontrol og vedligehold af brandsikkerheden i og ved bygninger skal ske, så det sikres, at sikkerheden, i tilfælde af brand, er opretholdt i hele bygningens levetid, jf. § 82.

Se vores referencer indenfor passiv brandsikring

Skadeservice med døgnvagt

Fyns Brandsikring døgnvagt hjælper ved akutte skader efter sprængte rør, indtrængen af vand, m.m. Ring til os på (+45) 25 30 02 68 eller udfyld formularen ved at følgende nedenstående link.

Tlf. (+45) 25 30 02 68
Døgnvagt (+45) 25 30 02 68
cj@fynsrs.dk