Odense Universitetshospital

J.B. Winsløws Vej 4,
5000 Odense C

Fyns Brandsikring har igennem flere år udført mange forskellige opgaver på OUH

Bl.a. passiv brandsikring af Hjerteafdelingen. Projektet indebar brandtætning af kabel, rør og ventilationsgennemføringer samt andre utætheder således at operationsstuerne var hermetisk tætte. Fyns Brandsikring har udført et lignende projekt på Svendborg Sygehus.

Tlf. (+45) 25 30 02 68
Døgnvagt (+45) 25 30 02 68
cj@fynsrs.dk