Miljø​sanering, skimmelsanering & asbestsanering

Hos Fyns Brandsikring er kravene til håndtering og bortskaffelse af farligt affald vitalt, når vi fjerner eller eliminerer asbest og andre farlige stoffer, samt virkningen af dem.

Alt arbejde med farligt affald udføres af certificeret/uddannet personale - jf. lovgivningen. Vi følger altid arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1502 af 21. december 2004. Vi har altid de nyeste asbestuddannelser.

Fyns Brandsikring har viden, erfaring og uddannelsen der sikrer et professionelt og godt resultat for vores kunders problemer.

Ved skimmeangreb kortlægger vi omfanget af skaden, finder årsagen, isolerer skimmelsvampen og fjerner skimmelvæksten, herefter affugtes boligen. Renovering af boligen, kontrol af fugt, evt udtagelse af kontolprøve for skimmelsvamp. vi bruger kun anerkendte produkter fra Protox. Produktet Hysan efterlader ikke sundhedskadelige kemiske rester på den behandlede overflade, Protox skimmel har ingen afgasning til indeklimaet, produkterne er vandbaseret, jr. indklima rapport på Potox hjemmeside

Kontakt os for:

  • Gennemgang af bygninger for registrering af alle farlige stoffer
  • Rådgivning om saneringsmuligheder
  • Total / partiel fjernelse
  • Prøveudtagninger for skimmelsvamp,
  • Fugtmålinger
  • Forsegling
  • Registring af milijøaffald
  • Tilbud på metode og pris​

Værd at vide om asbest affald

Særlige regler

§ 31. Asbeststøv samt støvende asbestholdigt affald, filtre og lignende skal i befugtet tilstand opbevares og bortskaffes i egnet, lukket, tæt emballage, der mærkes med oplysning om, at den indeholder asbest.

Stk. 2. Asbestholdigt affald, der kan støve, som f.eks. bløde lofts- og vægplader, skal under opbevaring og transport være befugtet og overdækket, så afgivelse af støv til omgivelserne hindres.

Stk. 3. Bortskaffelse skal i øvrigt ske efter Miljøministeriets regler, jf. bekendtgørelse nr. 619 af 27. juni 2000 om affald.​

​​Få hjælp med miljøsanering

​Er din bygning blevet ramt af skimmelsvamp? Skal du have fjernet asbest eller andet farligt affald? Hvis ja, så kontakt os på telefon 29 60 70 16, skriv en mail til cj@fynsrs.dk eller udfyld kontaktformularen og vi vil kontakte dig inden for kort tid.​

Er du i tvivl?

Kontakt Fyns Brandsikring for råd og vejledning.

Skriv til os eller ring på 25 30 02 68

 
 
 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Om Fyns Brandsikring

Fyns Brandsikring er et erfarent firma, der i mere end 10 år har arbejdet med alt inden for brandisolering, passiv brandsikring og brandtætning.

Nøgleordene for vores virksomhed er sikkerhed, omhyggelighed og kvalitet